De aannemerscombinatie De Vries en van der Wiel en Geka hebben de terreinuitbreiding van Botlek Tank Terminal (BTT) afgerond. Via demping is vijf hectare extra terrein gewonnen.

Foto: BTT

BTT beschikt nu over 34 opslagtanks, goed voor een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200.000 m3. Hiervan wordt 130.000 m3 gevuld met transportbrandstoffen en 70.000 m3 met eetbare oliën en biodiesel. Met de vijf extra hectare is het terrein in omvang verdubbeld. Daarmee kan de opslagcapaciteit worden verhoogd naar 750.000 m3. Het bouwen hiervan kan al dan niet gefaseerd gebeuren. De hiervoor benodigde milieuvergunning van de DCMR is afgegeven en BTT zegt al met klanten in gesprek te zijn.