Europese boycot

BP wil haar raffinaderij in Rotterdam uitbreiden met een nieuwe fabriek waar schonere brandstoffen kunnen worden geproduceerd. Punt is dat de raffinaderij hiermee wel meer CO2 gaat uitstoten.

De oliemaatschappij wil een miljard euro investeren in de bouw van de nieuwe fabriek. Die zou de raffinaderij in staat stellen schonere brandstoffen voor schepen en vliegtuigen te produceren. Anders dan bij Shell en ExxonMobil het geval was – die soortgelijke uitbreidingen hebben gedaan – gaat de Commissie voor de Milieueffectrapportage (mer) de plannen van BP toetsen aan de gestelde doelen van de klimaatakkoorden van Parijs en Nederland.

Raffinaderij

“De toetsing aan de klimaatdoelen is nieuw. BP moet echt varianten uitwerken hoe de CO2-emissie aanzienlijk kan worden gereduceerd”, verklaart Tom Smit, vicevoorzitter van de Commissie mer, in het Financieele Dagblad. De krant, die afgelopen week aandacht besteedde aan de beoogde investering van BP, noemt het ‘baanbrekend’ dat een grote onderneming in Rotterdam langs de klimaatmeetlat wordt gelegd.

Algehele trend

Het Havenbedrijf Rotterdam laat in de krant weten zowel de uitstoot van CO2 te willen reduceren – die moet in 2030 met 49 procent zijn verminderd –  maar het zegt eveneens oog te hebben voor economische aspecten, zoals de werkgelegenheid. “Het gaat er immers om dat de algehele trend naar beneden is en we de nationaal afgesproken reductie van 49 procent halen in 2030”, aldus een woordvoerder in het FD. Het havenbedrijf voert in dit verband de term ‘zaagtandbeweging’ op: af en toe komt er wat uitstoot bij, zolang de algehele trend maar dalende is. Bovendien zou modernisering van de raffinaderij van BP het op de lange termijn eenvoudiger maken om CO2-neutraal te produceren.

Verantwoordelijkheid

Havenwethouder Adriaan Visser van de gemeente Rotterdam wijst op het belang van het halen van de CO2-doelen. “Het haven-industrieel complex heeft duidelijke doelen meegekregen van het Rijk om tot een CO2-reductie te komen. Deze doelen moeten gehaald worden en BP heeft hier, net als elk ander bedrijf in de haven, zijn verantwoordelijkheid in. De investering zou de klimaatdoelen van het haven-industrieel complex niet in gevaar moeten brengen.”

Zie ook: Gunvor staakt Goliath-project

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Geef hier je commentaar
Vul hier alsjeblieft je naam in