Deze week is de eerste spade de grond ingegaan voor de bouw van een nieuwe hydrocracker op de raffinaderij van ExxonMobil. Minister Henk Kamp van EZ, Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam en Hans de Boer van VNO-NCW woonden de plechtigheid bij.

De plant is al een van de meest energie-efficiënte raffinaderijen in Europa, benadrukt ExxonMobil in een persverklaring. Het project zal de energie-efficiëntie verder met vijf procent verhogen. De nieuwe hydrocracker gaat zwaardere producten omzetten in schonere eindproducten, zoals ultra-laagzwavelige diesel. Bij de uitbreiding zal voor de eerste keer gebruik gemaakt worden van ExxonMobils gepatenteerde hydrocrackingtechnologie om ‘EHC groep II-basisolie’ te produceren in Europa. Basisolie is het belangrijkste ingrediënt voor de productie van hoogwaardige smeerolie en vetten.