Twintig miljoen voor netverbinding

Data Safe House
Foto: TenneT

Minister Kamp wil de hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten niet ondergronds verkabelen. Ter compensatie biedt hij 19,6 miljoen euro ten behoeve van natuur, landschap en cultuurhistorie.

De betrokken gemeenten en de provincie gaan met het voorstel akkoord. Het bedrag is voor rekening van kabelbeheerder Tennet, die de verbinding zal aanleggen. De provincie doet er zelf 2,5 miljoen bij. Afgesproken is dat de provincie de leiding krijgt over projecten in het gebied om mogelijke schade aan de natuur, het landschap of cultuurhistorie te beperken.

Dat is de uitkomst van overleg tussen bestuurders in de regio en het ministerie van Economische Zaken en Tennet. Dit overleg kwam op gang op basis van een motie die de Tweede Kamer aannam. Daarin gaf de Kamer minister Kamp de mogelijkheid om te kiezen tussen een deel ondergronds verkabelen óf ruimer compenseren.

Minister Kamp blijft de ondergrondse aanleg van tien kilometer kabel te duur vinden. Onder druk van de Kamer biedt hij nu wel een hogere compensatie. Bij gebrek aan een goed alternatief stemt de regio daar mee in. De regio en het Rijk waren het eerder al met elkaar eens dat de huidige verbinding niet berekend is op de extra aanvoer van elektriciteit uit Scandinavië. Omdat de vraag naar stroom ook de komende jaren blijft toenemen, moet de nieuwe verbinding er snel komen. Echt gelukkig is de regio echter niet met deze compensatie omdat het landschap straks wordt ontsierd door wat zij noemen een gordijn van masten en kabels. Maar als de regio niet akkoord zou zijn gegaan, liep zij het risico dat EZ en Tennet zouden terugvallen op een wettelijke minimumvergoeding.  Het ministerie en Tennet presenteren binnenkort het inpassingsplan voor de verbinding. Tegen dit plan kan tot aan de Raad van State bezwaar worden gemaakt.