TU Delft en Proton starten Battolyser

TU Delft stapt in een bedrijf dat zich richt op een nieuwe technologie waarmee elektriciteit kan worden opgeslagen en die waterstof produceert. Battolyser B.V. is de naam van de onderneming die de universiteit samen met Proton Ventures heeft opgericht.

Dit is een engineeringbedrijf gespecialiseerd in ammoniak-gerelateerde technologie en producten. Het doel is een Battolyser-pilotproject te starten en daarna een demonstratie-unit te bouwen.

Omzetting naar waterstof

De onderzoeksgroep van prof. dr. Fokko Mulder van de faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de TU Delft heeft de technologie ontwikkeld. Daarin wordt elektriciteitsopslag gecombineerd met de batterijfunctie van elektroden. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, wordt de battolyser een efficiënte elektrolyser die waterstof en zuurstof produceert. Mulder voorziet een belangrijke rol voor de technologie in de opslag van elektriciteit en omzetting naar waterstof. “Dat komt doordat het wat betreft batterij- en elektrolyse-eigenschappen de competitie aan kan met onafhankelijke batterij en elektrolysersystemen. De bestaande batterij- en elektrolyse-oplossingen gebruiken immers minder goed beschikbare materialen, zoals lithium, cobalt en zeldzame edelmetalen. De potentie van de technologie is op wereldschaal inzetbaar in vele GW/GWh-installaties.”

Battolyser

Hans Vrijenhoef is directeur van Battolyser B.V. Hij zegt blij te zijn dat door deze bundeling van krachten de technologie direct ‘landelijk op de kaart’ is gezet. “Vanuit verschillende multinationals is al grote interesse in deze nieuwe technologie getoond. Ik kijk er naar uit om samen met het team aan de slag te gaan.”

Zie ook: Havens aan vooravond spectaculaire groei zonne-energie