TU Delft brengt waterkracht in kaart

Onderzoekers van de TU Delft hebben wereldwijd de mogelijkheden van waterkracht in kaart gebracht. De onderzoekers maakten een model waarbij verschillende geografische informatiesystemen worden gecombineerd.

De Delftse wetenschappers maakten een simulatie van het wereldwijde potentieel van energieopwekking door waterkracht. De doorstroming van elke rivier ter wereld die groter is dan 100 liter per seconde werd nagebootst. Dat resulteerde in een omvangrijke database met een netwerk van rivieren.

Op basis van ook andere data zijn hellingen in deze rivieren in kaart gebracht, met als doel geschikte locaties voor waterkrachtcentrales vast te stellen. Het onderzoek biedt inzicht in de ruimtelijke verdeling van waterkracht en de hoeveelheid energie die hiermee in theorie in een specifiek gebied kan worden opgewekt. Waterkracht zou in potentie een aanzienlijk deel van de fossiele brandstoffen kunnen vervangen, aldus een bericht van de TU Delft. De studie brengt voor het eerst gedetailleerd in kaart wat de mogelijke bijdrage van waterkracht is op iedere locatie, gebaseerd op het verval en het debiet van iedere rivier ter wereld. De totale theoretische bijdrage van waterkracht is ongeveer 52 PWh/jaar, verdeeld over 11,8 miljoen locaties. Dit is gelijk aan 33 procent van de jaarlijkse wereldwijde energievraag; de huidige energieproductie van waterkrachtcentrales bedraagt 3 procent van die jaarlijkse energiebehoefte. Overheden en bedrijven kunnen met de gedetailleerde gegevens geschikte locaties vinden voor de bouw van waterkrachtcentrales.