Truck platooning nog niet op waarde geschat

Logistieke ondernemers zien vooralsnog weinig heil in het toepassen van truck platooning. Dit is het op korte afstand van elkaar rijden van elektronisch met elkaar verbonden vrachtwagens.

Onderzoekers van ABN AMRO hebben logistieke ondernemers laten kiezen in welke innovaties zij het meeste baat zien. Het rapport met de bevindingen is deze week gepresenteerd.

Truck platooning

Truck platooning kreeg de laagste scores van de respondenten. Dit hoewel het zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer, minder brandstofverbruik en een lagere CO2-uitstoot. De onderzoekers wijten de lage verwachtingen uit het bedrijfsleven aan het achterblijven van passende wet- en regelgeving. Dit kan het vertrouwen in deze innovatie beperken, aldus ABN AMRO.

Efficiënter maken

De logistieke innovatie die op de meeste bijval kan rekenen, is business intelligence (BI). Dit staat voor het ‘inzichtelijk maken van data om processen en dienstverlening te verbeteren’. Meer dan de helft van de ondernemers uit de logistieke sector verwacht dat dit binnen drie jaar op grote schaal kan worden ingezet. Het slim benutten van informatie over leveringen, doorlooptijden en transportroutes kan logistieke processen efficiënter maken. Andere innovaties die in het onderzoek zijn voorgelegd, zijn blockchain, digitale platforms, robotisering en verduurzaming. Na business intelligence kwam verduurzaming als best gewaardeerde innovatie naar voren.

Negatieve gevolgen

“Op strategisch niveau wordt aandacht gegeven aan de waarde van data. Bedrijven realiseren zich dat ze de echte waarde van informatie pas kunnen verzilveren na een grondige analyse”, vertelt Bart Banning, sector banker transport en logistiek bij ABN AMRO. “Het is opmerkelijk dat de impactscore op alle zes innovatiethema’s hoger ligt dan de kans dat deze de sector blijvend zullen veranderen. Als bedrijven de kans te laag inschatten dat innovaties een blijvend effect hebben op de sector, kan dit tot gevolg hebben dat zij minder urgentie voelen om zich hierin te verdiepen. Dit kan negatieve gevolgen hebben als deze ontwikkelingen in een stroomversnelling komen en men niet meer tijdig kan aanklampen. Daarom is het cruciaal dat ondernemers dit op de voet blijven volgen.”

Zie ook: Innovatie vraagt lef en durf