Koel- en vriescontainers

Het vervoer van waren in koel- en vriescontainers zit in de lift. Vooral de haven van Rotterdam profiteert van deze ontwikkeling. Dit meldt het CBS.

De overslag van reefers groeit harder dan de containermarkt als geheel. Maakten koelcontainers in 2011 nog 13 procent uit van de totale containerstromen naar Nederland, in 2018 is dit toegenomen tot een aandeel van 15 procent. Het leeuwendeel (97 procent) van deze koel- en vriescontainers heeft Rotterdam als bestemming. Een deel hiervan wordt vanuit de Rotterdamse haven richting het achterland vervoerd, een deel gaat via transhipment verder. In Vlissingen worden de overige van zee afkomstige koel- en vriescontainers in Nederland overgeslagen.

Koel- en vriescontainers

De populariteit van gekoelde containers gaat ten koste van het vervoer in speciale koelschepen. Het vervoer in deze chepen is sinds 2016 aan het afnemen, zoals bij het fruit valt te zien. Het vervoer van fruit in koelschepen is met 4 procent gedaald tot ongeveer 1 miljoen ton. Daar tegenover staat een toename van fruit in reefers met 43 procent tot 5,5 miljoen ton. De meeste gekoelde waren komen uit Brazilië en Zuid-Afrika. De import van gekoelde goederen uit landen als Colombia (+90 procent) en Panama (+46 procent) stijgen het sterkst. Een dalende trend valt te zien in de aanvoer van vis uit Noorwegen. (Foto: Freek van Arkel)

Zie ook: Havenbedrijf Rotterdam start Rotterdam Food Hub in de Europoort