De vierde en laatste transformator voor het transformatorstation van Tennet is op de Maasvlakte geïnstalleerd. Voor het transport van de 180 ton wegende transformator was speciaal vervoer nodig.

De 10 meter lange en 4,5 meter hoge transformator kwam maandag 21 september aan wal in de Maasvlakte. Hij is – net als de andere drie transformatoren – in Oostenrijk gebouwd en per schip naar Rotterdam vervoerd. Maandagavond 21 september is de transformator met speciaal vervoer over de weg naar zijn plek getransporteerd en geïnstalleerd.

Transformator

Het transformatorstation van Tennet op de Maasvlakte behoort tot het Net op zee Hollandse Kust (zuid). In het station wordt het spanningsniveau omgezet van 220 kV – dit is het spanningsniveau van de zeekabels naar 380 kV (het spanningsniveau van het hoogspanningsnet op land). De hoogspanningsverbinding van 1.400 megawatt is volgens planning in 2022 klaar. De windparken van Hollandse Kust (zuid) gaan voldoende elektriciteit genereren voor het jaarlijks gebruik van 1,6 miljoen huishoudens.

Zie ook: Installatie verbrandingsoven bij Reko voltooid