Het college van Gedeputeerde Staten kiest ervoor het ondergrondse buisleidingennetwerk langs de N33 aan te leggen. Hiermee zijn routes via Leermens, Holwierde en de Eems-Dollard komen te vervallen.

Buizenstelsel

Het buizenstelsel verbindt het Chemiepark Delfzijl en de Eemshaven, en is een initiatief van Groningen Seaports en de NOM.

Verdubbeling

Er is vooral voor de route langs de N33 gekozen omdat er dan minder boerenland hoeft te worden doorkruist. Gedeputeerde Staten heeft volgens het Dagblad van het Noorden wel laten weten dat het buizenstelsel de toekomstige verdubbeling van de N33 richting de Eemshaven niet in de weg mag staan.