Topsector Chemie stelt roadmaps op

klimaatakkoord

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector Chemie heeft vier roadmaps voor publiekprivate samenwerking opgesteld. Deze vormen het hart van Kennis- en Innovatieagenda voor de komende vier jaar.

Solarzellentechnologie auf Basis organischer Materialien / Solar cell technology based on organic materials

In het TKI Chemie zijn de vier topconsortia verenigd die de Topsector Chemie kenden. Het doel is zo meer focus en een efficiëntere samenwerking te creëren. De vier roadmaps bevatten de invulling van vier programmalijnen en hoe deze bijdragen aan de vijf maatschappelijke uitdagingen waarop de Topsector Chemie zich richt: gezondheid, voeding, energie, transport, klimaat en grondstoffen. Volgende maand overhandigt de Topsector Chemie haar Kennis- en Innovatieagenda aan het ministerie van Economische Zaken. Vervolgens wordt een innovatiecontract voor de jaren 2016 en 2017 opgesteld.