‘Topjaar’ voor InnovationQuarter

InnovationQuarter meldt in 2017 een ‘topjaar’ te hebben gedraaid. Meer bedrijven dan ooit hebben zich in Zuid-Holland gevestigd.

Ook is de in 2014 opgerichte regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland betrokken geweest bij het realiseren van ruim vijftig samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. De inspanningen hebben geleid tot 146 miljoen euro aan investeringen en ruim 1.500 arbeidsplaatsen. Dit alles meldt InnovationQuarter in zijn jaarverslag over 2017.

InnovationQuarter

Zo heeft InnovationQuarter 56 business cases en innovatieprojecten gerealiseerd met een totaal aan investeringen van 23 miljoen euro. “Het gaat hier vaak om smaakmakende cross-sectorale projecten gericht op transitie naar de next economy”, aldus de ontwikkelingsmaatschappij. Ook heeft zij bedrijven in Zuid-Holland geholpen met uitbreiding of vestiging. Verder heeft InnovationQuarter in 23 bedrijven geinvesteerd. In september 2017 is bovendien het energie-innovatiefonds Energiiq van start gegaan.

Aantrekkelijk maken

Sinds de start in 2014 van deze organisatie als de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland is samenwerking één van de belangrijkste uitgangspunten. Samen met bedrijven, kennisinstellingen, cluster- en deltaorganisaties, incubators, financiers en investeerders, topsectoren en overheden zegt InnovationQuarter te werken aan ‘een sterk innovatie-ecosysteem’. Partijen moeten elkaar hierin snel weten te vinden en er moet kruisbestuiving tussen de sterke regionale clusters plaatsvinden. Ook is het streven Zuid-Holland aantrekkelijk te maken voor buitenlandse bedrijven om zich er te vestigen. Medio vorig jaar is een evaluatie uitgevoerd. De uitkomst ervan was positief voor de ontwikkelingsmaatschappij: ‘de uitvoeringskracht op het gebied van economische structuurversterking en innovatiestimulering is sterk toegenomen en de samenwerking in Zuid-Holland is aanzienlijk gegroeid’.

Zie ook: Nieuw hoofdkantoor voor Neele-Vat Logistics