Toekomstbestendige offshore platforms

De NAM moderniseert al haar platforms in de Noordzee tot eenvoudige, onbemande units: de-complexing. Dit betekent dat niet elk platform zijn eigen gasbehandelingsinstallatie meer heeft, maar nu als satellietplatform fungeert en het gas aanlevert aan één moederplatform die op zijn beurt het gas met zijn gasbehandelingsinstallatie verder behandelt, waarna het naar het vaste land wordt getransporteerd.

En dus worden van de aspirant-satellietplatforms niet alleen de gasbehandelingsinstallaties verwijderd, maar ook de verblijfsruimten, kranen en helikopterdekken. Met het de-complexen van productieplatforms en de daarmee gepaard gaande afname van gasbehandelingsinstallaties op ieder platform afzonderlijk, beperkt de NAM de emissies, nemen de onderhoudskosten sterk af en kunnen de medewerkers effectiever werken. Dit levert een grote kostenbesparing op. Het onderhoudsschip De Kroonborg voert het toekomstig onderhoud aan de onbemande platforms uit. Ook hiermee draagt men bij aan het reduceren van CO2. De-complexing is nodig omdat er steeds minder gas per bron vrij komt en de opbrengsten per bron dalen. Door het aantal kostbare gasbehandelingsinstallaties terug te brengen worden de kosten verlaagd waardoor een betaalbare gasprijs mogelijk blijft. En dat laatste is belangrijk – zo meent de NAM -, omdat het Noordzeegas vooralsnog belangrijk blijft om een energietransitie door te komen. In totaal wordt 30 procent van het Nederlandse aardgas op zee gewonnen.