Nabije toekomst kolencentrales snel duidelijk

Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie

Hoe de toekomst van de twee kolencentrales van Uniper en Engie op de Maasvlakte eruit ziet, wordt begin volgend jaar duidelijk. Dit zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, die wel vast een schot voor de boeg geeft.

“De maatregel die daarbij het meest voor de hand ligt om het gebruik van kolen in de elektriciteitsvoorziening uit te faseren is een wettelijk verbod op elektriciteitsproductie met kolen”, schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin gaat hij in op vragen van enkele Kamerleden hoe Wiebes de afspraak in het regeerakkoord wil uitvoeren, om uiterlijk voor 2030 alle kolencentrales in Nederland te sluiten.

Toekomst kolencentrales

Wiebes noemt een wettelijk verbod op kolencentrales ‘het meest geëigende middel’ om de afspraak uit het regeerakkoord uit te voeren. “Tegelijkertijd is het een ingrijpend besluit aangezien de overheid zich hiermee mengt in de eigendomsrechten van de kolencentrales”, aldus de minister. “Er zal een rechtvaardige balans moeten worden gevonden tussen het publieke belang van CO2-reductie en verbeteringen voor het milieu aan de ene kant, en de belangen van de eigenaren van de kolencentrales aan de andere kant. Daarbij is ook de individuele situatie van de verschillende kolencentrales relevant.”

Biomassa

Met dit laatste bedoelt Wiebes dat de ene kolencentrale de andere niet is. De twee op de Maasvlakte zijn modern en hebben de mogelijkheid veel biomassa bij te stoken. Dat geldt ook voor de energiecentrale van RWE die in 2015 in de Eemshaven is geopend. Een kolencentrale die ouder is en geen overheidsgeld voor de bijstook van biomassa ontvangt is de Hemwegcentrale in Amsterdam.

Informeren

Jaag me niet op, waarschuwt Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer. “Onzorgvuldigheid in het proces zou de belangen van de Staat op langere termijn kunnen schaden. Op eventuele voornemens ten aanzien van specifieke centrales kan ik nu dan ook niet ingaan”, schrijft de minister. Begin volgend jaar, kondigt hij aan, wil hij de Kamer ‘meer definitief’ informeren over hoe de afspraken uit het regeerakkoord vorm moeten krijgen.

Zie ook: Kolendebat verloopt te ‘fel’