Tijdelijk lekkage gevaarlijke stof bij BP

Adaptief simulatiemodel

English translation ->

Zaterdag rond middernacht is er bij de raffinaderij van BP een lekkage ontstaan. Er kwam fluorwaterstof vrij.

De lekkage ontstond zaterdag om kwart voor twaalf ‘s avonds bij de raffinaderij van BP aan de d’Arcyweg in Rotterdam. Het ging om fluorwaterstof, een zeer gevaarlijke stof. Daarbij raakten twee medewerkers gewond. Een is ter plekke behandeld, de ander is naar het ziekenhuis vervoerd. 

Lekkage fluorwaterstof

De toegesnelde brandweer zette waterschermen op, om te voorkomen dat de fluorwaterstof zich buiten het terrein van BP verspreidde. Gespoten water mengde zich met de fluorwaterstof, dat neersloeg en zich daardoor niet verder kon verspreiden.

Nader onderzoek

Ook zette de brandweer een gaspakkenteam in om de lekkage te stoppen. Rond half vier zondagochtend beëindigde de brandweer haar inzet en droeg zij de bestrijding over aan BP. Als de leiding leeg is, zal DCMR Rijnmond onderzoek doen om de oorzaak van de lekkage te achterhalen. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) voert verkennend onderzoek uit naar het incident.

Zie ook: Meer gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd

English translation

Temporary leakage of hazardous substance at BP

On Saturday around midnight a leak occurred at the BP refinery. Hydrogen fluoride was released.

The leak occurred Saturday at a quarter to twelve in the evening at the BP refinery on the d’Arcyweg in Rotterdam. It was hydrofluoric acid, a very dangerous substance. Two employees were injured. One was treated on site, the other was transported to the hospital. 

Leakage

The fire department erected water screens to prevent the hydrogen fluoride from spreading outside the BP site. Sprayed water mixed with the hydrogen fluoride, which precipitated and therefore could not spread further.

Investigation

The fire department also deployed a gas suit team to stop the leak. Around half past four on Sunday morning, the fire department ended its deployment and handed over the fight to BP. When the pipeline is empty, DCMR Rijnmond will investigate to determine the cause of the leak. The Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is also conducting an exploratory investigation into the incident.