Tijd voor nieuw talent

Recent werd ik door de hoofdredacteur van dit blad benaderd of ik er oren naar had om (als huidig Jong Haventalent) columnist te worden in Europoort Kringen. Ik zou hiermee professor Jan Rotmans opvolgen. Een hele eer natuurlijk en daarbij, gelet op het gedachtegoed van professor Rotmans, ook wel toepasselijk.

Onno de Jong

 

Door Onno de Jong

In dezelfde week zijn we als jury druk bezig geweest met het kiezen van de finalisten voor de verkiezing van het Jong Haventalent 2015. Allemaal stuk voor stuk toppers die met frisse, nieuwe ideeën de havenwereld scherp houden. Ook geven de kandidaten een goed beeld van de energie die er havenbreed en sectorbreed te vinden is. De drie finalisten strijden tijdens het Rotterdams Havenevenement om de titel Jong Haventalent 2015. Het leuke van het Rotterdams Havenevenement is dat hier het Rotterdamse gevoel van ‘samen de schouders eronder zetten’ zo goed zichtbaar wordt. Niet alleen het Jong Haventalent wordt gekozen, maar ook een aantal andere prijzen wordt uitgereikt. Voor studenten van de verschillende Rotterdamse onderwijsinstellingen is er ook nog de SmartPort scriptieprijs en een prijs uitgereikt door de Marine Club Rotterdam. En minstens net zo belangrijk, voor het talent dat zich al sinds jaar en dag bewijst voor de Rotterdamse haven is er nog de titel Havenwerker van het Jaar.

 

Wat betreft de verkiezing van het Jong Haventalent 2015 nog even het volgende. Op het moment van verschijnen van dit blad heeft het Rotterdams Havenevenement reeds plaatsgevonden. Welk van deze drie heren en dame mijn opvolger wordt: ik ben er nu al van overtuigd dat het ambassadeurschap voor de Rotterdamse haven bij jong talent in goede handen is. En hopelijk vindt het talent voldoende podium om zijn of haar boodschap uit te dragen.

 

Want uitdagingen zijn er genoeg de komende tijd. Op korte termijn zullen we bijvoorbeeld de uitkomsten gaan zien van de arbeidsmarktvraagstukken in de containersector. Ook een ongelijk speelveld tussen havens maakt het een nog grotere uitdaging voor de Rotterdamse haven om de meest concurrerende haven van Europa te blijven. En een ongelijk speelveld geldt niet alleen voor de knooppuntfunctie van de haven: ook voor de functie van de haven als vestigingsplaats voor industrie is dit gelijke speelveld van groot belang. Met het level playing field rapport voor de minister van Infrastructuur en Milieu hebben wij als Erasmus Universiteit voor deze discussie nieuwe input mogen leveren. Het onderwerp krijgt veel aandacht, maar het is zaak om voor bijvoorbeeld de sterk in ontwikkeling zijnde biobased chemie nu al te zorgen voor doelmatige en effectieve regelgeving.

 

De luxe dat de ARA-regio de laatste plaats van Europa zal zijn waar op de huidige manier rendabel olie te raffineren valt of een stuk plastic te maken is, vormt tegelijkertijd een grote bedreiging. Wat in de wetenschap lock-in wordt genoemd ligt op de loer. Te lange focus op één specifieke sector in een veranderende wereld leidt er toe dat het vermogen van het cluster om zich aan te passen beperkt wordt.

 

En ook daarom is de instroom van nieuw talent zo belangrijk. De friskijkers en dwarsdenkers van morgen. Niet alleen op hbo- en wo-niveau, maar ook de procesoperators van morgen moeten vandaag al kiezen voor een toekomst in de haven.

Naast onderwijs is (toegepast) onderzoek belangrijk voor het toekomstproof maken van de Rotterdamse haven. Met het recent herijkte SmartPort initiatief – zie de juni-editie van Europoort Kringen – worden er door universiteiten en industrie samen op het gebied van toegepast onderzoek stappen in de juiste richting gezet.

 

Kortom, laat met nieuw talent in de haven de transitie naar een duurzaam havenindustrieel complex in een stroomversnelling komen!

 

Onno de Jong is als onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit