Rope access is groeiende.

De werkmethode geldt als veilig, maar wordt door sommige wetgevers nog altijd niet als zodanig erkend. Rick van der Lelij – operationeel manager bij Height Specialists, maar in dit interview sprekend als voorzitter van IRATA RAC Benelux – wil hier wat aan doen. 

Lees het interview met Van der Lelij vanaf 25 mei gratis online in de Europoort Kringen Kiosk!