Prof.ir. Tiedo Vellinga, geboren in Friesland, verhuisde naar Delft voor zijn studie. Sinds 2011 is hij ook deeltijd hoogleraar Havens & Scheepvaartwegen. Het vakgebied van deze leerstoel omvat de planning en het ontwerp van infrastructuur voor de zee- en binnenscheepvaart. Deze functie combineert hij met zijn baan (Director Environmental Monitoring Maasvlakte 2) bij het Havenbedrijf Rotterdam. “Een goede combinatie om praktijk en theorie aan elkaar te koppelen.” Het belangrijkst van zijn functie van hoogleraar vindt hij dat hij de studenten kan inspireren en door de combinatie de praktijk over kan brengen.