“We doen hier niks alleen”

“Rotterdam is een geschenk uit de hemel”, vindt Thessa Menssen, voor haar persoonlijk, maar ook voor ons land. Ze verruilde dit jaar haar positie van CFO naar COO, zeg maar in gewoon Nederlands: directeur infrastructuur en maritieme zaken. En in algemene zin: dankzij de ijstijd zodat de Rijn moest afbuigen naar het westen en koning Willem II -“Die man had een buitengewoon vooruitziende blik”- die de Nieuwe Waterweg liet graven, heeft de havenstad zich onder meer kunnen ontwikkelen tot wat die nu is. Kortom, ze zit op haar plek, met één groot verschil: “Eerst moest ik op het geld passen, nu mag ik het uitgeven.” Een gesprek over Havenvisie 2030 -Port Compass- waarvan ze mede de vorm en inhoud bepaalde.