De kwestie Odfjell zou nog wel eens een lang en vervelend staartje kunnen krijgen. Niet alleen voor het bedrijf zelf, maar mogelijk ook voor de DCMR-Milieudienst Rijnmond, het gemeentebestuur van Rotterdam en de provincie Zuid-Holland. Van diverse kanten worden immers kritische kanttekeningen geplaatst bij het gehouden toezicht – of misschien het tekort daaraan – bij Odfjell dat onlangs ‘ten lange leste’ de poorten moest sluiten. Inmiddels is de ‘Onderzoeksraad voor Veiligheid’ begonnen met een onderzoek. De Raad verwacht volgend voorjaar te kunnen rapporteren. Het lijkt geen al te gewaagde voorspelling dat het wel eens een zware bevalling zou kunnen worden. Een rondje langs de velden om de temperatuur op te nemen.