Het Havenbedrijf Rotterdam heeft laten weten tevreden te zijn over de uitvoering van de Havenvisie 2030. Deze zou in grote lijnen op schema liggen.

Samen met de partners Deltalinqs, gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en het Rijk werkt het Havenbedrijf sinds 2011 aan het uitvoeren van de Havenvisie.

Spoorwegnet

Voorbeelden van al in gang gezette projecten zijn de stelselherziening van het Omgevingsrecht, de integratie van de zeehaven van Dordrecht in Rotterdam en het project Schip Centraal. Hiernaast zijn er ook dossiers waar nog onvoldoende voortgang in zit, zoals de uitbreiding van de capaciteit van het Duitse spoorwegnet in het verlengde van de Betuweroute en de in- en uitstroom van technische en logistieke opleidingen.