Testreeks met dampverwerkingsinstallaties van start

Testreeks ontgassen

In de haven van Vlissingen is een testreeks van start gegaan voor het ontgassen van binnenvaartschepen. Ook in de Rotterdamse haven zal een soortgelijke test plaatsvinden.

Het doel van de test is om binnenvaarttankers met een nieuw ontwikkelde dampverwerkingsinstallatie veilig en gecontroleerd restdampen te laten verwerken. Tijdens de test wordt gemeten hoe de apparatuur zich houdt. De eerste test startte eind mei in Vlissingen; hierna volgt een reeks testen met verschillende soorten installaties in de havens van Rotterdam, Amsterdam, Terneuzen en Gent. 

Ondersteuning

De test in Zeeland wordt gesteund door verschillende partijen, waaronder Shell Chemicals Europe, North Sea Port en de provincie Zeeland. GreenPoint Maritime Services is de leverancier van de dampverwerkingsinstallatie die in Vlissingen wordt getest.

Testreeks

Een onafhankelijk bureau voert de metingen uit. Aan de hand van de testen valt te zien welke installaties aan de eisen voldoen en waar nog verbeteringen nodig zijn. Wanneer de onderzoeken zijn afgerond, zal de taskforce varend ontgassen zich over de resultaten buigen, deze evalueren en de minister een advies geven.

Soepel laten verlopen

Dit jaar worden verboden in een aantal provincies op het ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen uitgebreid tot een landelijk verbod. Dit moet voor een betere luchtkwaliteit zorgen. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, heeft de taskforce varend ontgassen in 2018 opgericht. Deze moet het landelijk verbod soepel laten verlopen. 

Zie ook: ‘Wereldprimeur’ op de Maasvlakte