Testcentrum duurzame energie op Afsluitdijk

Op de Afsluitdijk komt een centrum voor het testen van zelfstandige duurzame energienetwerken. Met behulp van wind, zon en getijden zal energie worden opgewekt en opgeslagen.

Afsluitdijk
Het doel is om onafhankelijke, zelfstandig functionerende energiesystemen te ontwikkelen voor gebieden waar geen elektriciteitsnet is. Het Off Grid Test Centre, zoals het centrum gaat heten, is een initiatief van 103Renewables, voorheen MpPower geheten. Dit is een samenwerkingsverband van Wind Energy Solutions (WES), ZON Energie, Tocardo en een aantal batterijleveranciers. Voor de realisatie van het testcentrum is een bijdrage van 933.675 euro uit de Rijksbijdrage Regeling Ambities Afsluitdijk beschikbaar gesteld. De bedrijven dragen zelf eenzelfde bedrag bij.