Waterstofterminaltrekker

English translation ->

Voor het eerst vindt in de Rotterdamse haven een test plaats met een waterstofterminaltrekker. Terberg en United Waalhaven Terminals (UWT) voeren de pilot samen uit.

Het voertuig wordt de komende tijd bij de depots van UWT  in de Waalhaven ingezet. Doel is om hierbij zoveel mogelijk data te vergaren. De in IJsselstein gevestigde truckproducent Terberg zegt voor de Waalhaven te hebben gekozen vanwege de continu doorlopende werkzaamheden. Ook is de nabijheid van het waterstoftankstation in Rhoon een belangrijke reden.

Waterstofterminaltrekker

Commercieel manager Willem Beskers van de Waalhaven Group, het moederbedrijf van UWT, is blij met de pilot. Volgens hem zijn de waterstofterminaltrekkers van Terberg goed geschikt voor transportbewegingen op de ‘last mile’: het vervoer over korte afstand van en naar terminals. “Dit is essentieel om een volledig emissieloos logistiek traject te kunnen aanbieden op basis van multimodaal transport. Op het gebied van binnenvaartschepen vinden hierin ontwikkelingen plaats. Onze terminals draaien al op honderd procent groene stroom.”

Zie ook: United Waalhaven Terminals gaat over op nachtopening

____________________

English translation:

Test with hydrogen terminal tractor in Waalhaven

For the first time, a test with a hydrogen terminal tractor will take place in the port of Rotterdam. Terberg and United Waalhaven Terminals (UWT) will carry out the pilot together.

The vehicle will be deployed at the UWT depots in the Waalhaven shortly. The aim is to gather as much data as possible. The truck manufacturer Terberg, based in IJsselstein, claims to have chosen the Waalhaven because of the continuous work. The proximity of the hydrogen filling station in Rhoon is also an important reason.

Hydrogen terminal tractor

Commercial manager Willem Beskers of the Waalhaven Group, the parent company of UWT, is happy with the pilot. According to him, Terberg’s hydrogen terminal tractors are well suited for transport movements on the ‘last mile’: short-distance transport to and from terminals. “This is essential to be able to offer a completely emission-free logistics trajectory based on multimodal transport. Developments are taking place in the field of inland vessels. Our terminals are already running on one hundred per cent green electricity.”