Technisch personeel wordt steeds schaarser

Te weinig jongeren volgen een technische opleiding om in de groeiende vraag naar technisch personeel te voorzien. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht verwacht een groot tekort.

Elke twee jaar leggen aan de ROA verbonden onderzoekers twee aspecten van de arbeidsmarkt langs de meetlat. De vraag naar arbeidskrachten voorspellen zij op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau. Het aanbod aan personeel per sector wordt vastgesteld met behulp van verwachtingen van het ministerie van Onderwijs.

Technisch personeel

De vergelijking wijst uit dat studenten er goed aan doen een opleiding te volgen in de techniek of ICT. Daar is de vraag naar mensen de komende jaren  het grootst, afgezet tegen het aanbod. Binnen de techniek neemt weliswaar het aantal gediplomeerden toe, maar dat is bij lange na niet genoeg om in de nog sterker stijgende vraag te voldoen. De beroepen waarvoor een tekort gaat ontstaan zijn ingenieurs, elektromonteurs, elektriciens en architecten. Bijkomend probleem is dat lang niet alle jongeren die een technische opleiding hebben genoten, ook in deze sector aan de slag gaan. Dit zegt onderzoeksleider Didier Fouarge in het NOS Radio 1 Journaal.

Jongeren enthousiasmeren

Een andere sector waar krapte op de arbeidsmarkt wordt verwacht is ICT. Werkgevers zullen de grootste moeite hebben om hun ICT-vacatures te kunnen vervullen. Voor liefst 87 procent van alle beroepen in deze sector zullen niet voldoende gekwalificeerde werknemers beschikbaar zijn. Dit probleem speelt ook in de zorg- en onderwijssector. “Wij moeten campagne blijven voeren om jongeren te enthousiasmeren voor techniek, zorg en onderwijs. Ze moeten worden geïnformeerd over de goede toekomstperspectieven van die sectoren. Zo kun je jongeren die richting op krijgen”, zegt Fouarge in het radioprogramma.

Universitair opleiden hebben de grootste kans (vijftig procent) op een baan, voor hbo’ers (43 procent) en mbo’ers (28 procent).

Zie ook: Half miljoen voor Centrum Toptechniek in Terneuzen