Door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs KIVI NIRIA wordt op maandag 10 september voor de tweede keer de Techniek Troonrede uitgesproken door President Martin van Pernis. Twee dagen voor de verkiezingen zijn kandidaten van acht verschillende politieke partijen aanwezig om hun reactie te geven op deze Techniek Troonrede.

Met de Techniek Troonrede wil KIVI NIRIA het belang van techniek voor de Nederlandse samenleving aangeven. Punten die aan de orde komen zijn o.a. de concurrentiepositie van Nederland, de langstudeerboete, het belang van goed technisch onderwijs en natuurlijk de komende verkiezingen. De volgende kandidaten zullen aanwezig zijn op maandag 10 september: ing. Mustafa Amhaouch (CDA), dr. Eppo Bruins (ChristenUnie), ir. Ton Monasso (D66), ir. Miguel Heilbron (GroenLinks), drs. Ed Groot (PvdA), ir. Luuk van der Veer (Partij voor de Dieren), ir. Paulus Jansen (SP), ir. Remco Bosma (VVD).