Bij de terminal van Odfjell in Rotterdam voert Sweco tankmetingen uit. 166 bovengrondse atmosferische opslagtanks worden gecontroleerd op differentiële randzetting en scheefstand.

tankmetingen-odfjell

Op basis van deze metingen en toetsingen stelt het ingenieursbureau vast of de afkeurlimieten, zoals opgenomen in de norm EEMUA 159 4th edition, niet worden overschreden. “Onze rapportage geeft Odfjell inzicht of haar tanks voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van geometrie. Hiermee kan Odfjell de veiligheid, kwaliteit en milieubelasting van haar tanks vaststellen. Tevens kan zij richting de overheid aantonen dat zij in compliance zijn met wet- en regelgeving, en vergunningen”, zo lichtte Rutger van der Male onlangs toe op het iTanks Innovatie Paviljoen XL in Rotterdam. Sweco inspecteert ook de steigers, kades en walhijsinstallaties van Odfjell op eventuele verzakkingen en deformaties.