‘Synergievoordelen in slib, stoom en afvalwater’

Clustercommissaris Jaap Hoogcarspel ziet voor het Rotterdams havenindustrieel complex kansen wanneer bedrijven samenwerken op het gebied van stoomopwekking, de zuivering van afvalwater en slibverwerking. Nu doen veel fabrieken dit nog apart.

01afvalwaterzuivering_sloegebied

In het Algemeen Dagblad geeft Hoogcarspel een toelichting op zijn werkzaamheden. Hij vindt dat de uitwisseling van reststromen beter kan, en noemt CO2 als een voorbeeld van een stof dat voor de een afval en de ander een grondstof is. Stoomuitwisseling is een ander punt dat hij belangrijk vindt: “Veel bedrijven hebben stoom nodig voor hun processen. Bijna elke fabriek maakt dat in eigen huis, en dat vreet energie. Ook dat kan beter gezamenlijk. Terugdringen van energieverbruik betekent ook meteen minder CO2-uitstoot”, aldus Hoogcarspel in de krant. (Archieffoto)