Vanuit de haven van Antwerpen zijn het substation Walney 3 en de in Vlissingen geproduceerde jacketfundering naar de Ierse Zee vertrokken. Bestemming is het offshore windpark Walney Extension.

Met een vermogen van 660 megawatt geldt dit windpark van Dong in de Ierse Zee als grootste ter wereld. Er is gekozen voor 40 8 MW-windturbines van MHI Vestas en 47 7 MW-turbines van Siemens. De bouw van de twee substations is toegekend aan het consortium Engie Fabricom en Iemants. Een substation zet de door de windturbines gegenereerde elektriciteit om in 220 kV-stroom, die via kabels naar de kust wordt getransporteerd. Het eerste 2.900 ton zware en 35 meter hoge substation is dit weekend verscheept naar de Ierse Zee, waarna later deze maand de tweede zal volgen. Ook een 48 meter hoge jacketfundering ging mee, die op de werf van Iemants in Vlissingen is gebouwd. Het consortium bouwt nog drie substations voor Dong, te weten Race Bank 1, Race Bank 2 en Burbo Bank.