Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs stellen vijf miljoen euro beschikbaar voor het ‘versnellen van de duurzame transitie in het Rotterdamse haven- en industrieel complex’.

Het gaat om de tweede tenderperiode van een regeling die vorig jaar van start ging. Partijen kunnen projectvoorstellen indienen die oplossingen bieden of een verbetering bewerkstelligen binnen de thema’s modal split, ketenefficiency en schone modaliteiten. In aanmerking komen samenwerkingsverbanden bestaand uit twee of meer ondernemingen, waarvan ten minste één operationeel is binnen de Rotterdamse haven en één onderneming gerelateerd is aan het achterlandvervoer en goederen. Voor meer informatie, zie de website van Deltalinqs.