IDB

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt 1 miljoen euro subsidie beschikbaar voor innovaties die bijdragen aan het verduurzamen van de binnenvaart. Het is tot 1 augustus a.s. mogelijk op de IDB een beroep te doen.

‘Innovaties Duurzame Binnenvaart’ (IDB) is de naam van de subsidieregeling, waarvoor het ministerie van Infrastructuur en Milieu 1 miljoen euro heeft gereserveerd. Voor verschillende projecten kan subsidie worden aangevraagd, zoals voor demonstraties en de ontwikkeling van nieuwe concepten en het optimaliseren en combineren van bestaande concepten. Ook initiatieven gericht op het verminderen van de CO2-, NOx en PM-uitstoot en methaanslip bij de vooruitstuwing van binnenvaartschepen vallen binnen de regeling. Concreet gaat het daarbij dan om de toepassing van alternatieve brandstoffen, voor- en nabehandelingstechnieken, en aanpassing van het motormanagement en het motorgebruik.

IDB

Per project wordt maximaal 250.000 euro aan subsidie gegeven. Aanvragers hebben tot 1 augustus a.s. de tijd om een verzoek in te dienen. Het aanvraagformulier kan hier worden gedownload. Een onafhankelijke ‘Innovatieraad’ zal de ingediende aanvragen beoordelen.

Zie ook: Biobrandstoffen voor de binnenvaart