Zoetwatervoorziening

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft subsidie toegekend voor het verbeteren van de zoetwatervoorziening uit het Brielse Meer. Onder meer de industrie in de Botlek en Europoort maakt hier gebruik van.

De afgelopen jaren, en dan voor de laatste twee droge zomers, hebben de nodige impact gehad op de zoetwatervoorziening. Het Havenbedrijf Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Delfland hebben bij het Deltafonds Zoetwater subsidie aangevraagd. Hiermee willen ze een pakket aan maatregelen uitvoeren om de zoetwatervoorziening uit het Brielse Meer te verbeteren.

Zoetwatervoorziening

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de aanvraag gehonoreerd. Volgens het havenbedrijf onderstreept dit het belang van de bedachte maatregelen. Het Brielse Meer fungeert als belangrijke bron van zoet water voor de industrie in de Europoort en Botlek, de tuinders in het Westland en de waterpeilen en landbouw op Voorne-Putten. Bij beheerder waterschap Hollandse Delta rust de verantwoordelijk voor het leveren van voldoende zoet water aan deze partijen.

Zie ook: Demiwaterplant Evides Industriewater geopend