Corona-update 3

De haven van Moerdijk ontvangt 3,7 miljoen euro aan Europese subsidie om de railterminal uit te breiden. Dit zodat er 740 meter lange treinen kunnen worden beladen en gelost.

De miljoenen zijn afkomstig uit een Europese subsidiepot voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). De Europese Unie stelt de subsidie beschikbaar om tot een grensoverschrijdend netwerk te komen voor het vervoer over land, water en door de lucht.

Langer spoor railterminal

Op het spoor gelden 740 meter lange goederentreinen als de Europese standaard. De huidige railterminal in de haven van Moerdijk is echter te klein om zulke lange treinen te kunnen laden en lossen. Daarom worden ze nu opgeknipt in delen, zodat die op de drie korte sporen van de railterminal kunnen worden beladen en gelost. De toegekende subsidie maakt het mogelijk de sporen naar de gewenste 740 meter te verlengen.

Extra wisselverbinding

Eerder stelde de Nederlandse overheid 7 miljoen euro subsidie beschikbaar om het spoor in de haven van Moerdijk te verbeteren en de overbelasting weg te nemen. Het Havenbedrijf Moerdijk en ProRail gaan hiermee bij het huidige emplacement aan de Zuidelijke Randweg twee nieuwe sporen van 740 meter realiseren. Ook komt er een extra wisselverbinding, zodat de containerterminal zonder extra rangweerwerk bereikbaar is vanaf het emplacement. Die vergroot niet alleen de veiligheid, aldus het havenbedrijf, ook kunnen treinen zo sneller worden afgehandeld en de processen op het emplacement worden versneld.

Zie ook: Duurzaamheidscertificaat voor havengebied Moerdijk