Warmtegestuurde processen

De provincie Zuid-Holland stelt 500.000 euro subsidie beschikbaar voor de aanpassing van duurzame energie-infrastructuur op industrieterreinen. Dit kan worden gebruikt voor de aanleg van restwarmtepijpleidingen tussen bedrijven.

Het doel van de regeling is om voor industriële bedrijven de overstap te vergemakkelijken  naar waterstof of restwarmte voor hun energiebehoefte. Omdat de huidige infrastructuur daar veelal niet op is berekend, zal die moeten worden aangepast. Daarbij kan de subsidieregeling van pas komen. 

Restwarmtepijpleidingen

Het gaat volgens de provincie niet om reguliere energievoorziening of grote infrastructurele projecten. De regeling is in het leven geroepen voor bedrijven die samenwerken en op hun industrieterrein de infrastructuur willen aanpassen om bijvoorbeeld gebruik te maken van elkaars restwarmte. Met behulp van de subsidie kunnen restwarmtepijpleidingen worden aangelegd.

Maximum

De subsidie vergoedt hoogstens een kwart van de investeringskosten tot een maximum van 250.000 euro bij een samenwerking van twee bedrijven. De te boeken CO2-winst wordt ook meegewogen. Als de energie-infrastructuur tussen meer dan twee bedrijven wordt aangepast, kan het maximum worden verhoogd tot 375.000 euro. Klik hier voor de voorwaarden van de regeling. (Archieffoto)

Zie ook: Rekenkamer fileert aanpak gemeente Warmtebedrijf