De productie van energie uit hernieuwbare bronnen is in 2013 iets gedaald. Energie uit biomassa nam af, windenergie groeide juist.

 Golden Raand

In beide gevallen waren het respectievelijk eindigen en toekennen van subsidie bepalend voor de richting van deze curves. De productie van hernieuwbare elektriciteit was in 2013 11,8 miljard kWh. Dit is 0,4 procent minder dan het jaar ervoor, zo meldt het CBS. Door het gedeeltelijk aflopen van subsidie daalde de productie van elektriciteit uit biomassa met 20 procent. Elektriciteitscentrales stookten in 2013 beduidend (-40 procent) minder biomassa mee. De elektriciteitsproductie door windmolens nam daarentegen toe met 8 procent doordat er meer windmolens werden geplaatst. Deze uitbreiding was voor een groot deel te danken aan toegekende SDE-subsidie.