‘Structurele steun aan zeehavens’

Brancheorganisatie BOZ willen dat in het nieuwe regeerakkoord wordt voorzien in een zogeheten Structuurfonds om de positie van zeehavens verder te verbeteren.

Voorzitter Ronald Paul van BOZ stelt vast dat Nederlandse zeehavens ‘staan voor een enorme uitdaging op het gebied van energie en klimaat, het verduurzamen van industrie en transport en het breed toepasbaar maken van ICT’. Volgens hem biedt de ‘concentratie van industrie, energie en logistiek in de havengebieden’ een volgens hem unieke kans om op al deze gebieden ‘forse resultaten’ te kunnen bereiken. BOZ pleit voor een ‘investeringsgolf, ook van de overheid’. Volgens Paul is het economisch belang van de havensector ook ‘van nationaal belang’. Hij wijst op de ‘jaarlijkse overslag van 600 miljoen ton aan goederen’, op 336.000 banen en op de ‘toegevoegde waarde van 38 miljoen euro’. Volgens Paul rechtvaardigt ‘het nationaal economisch belang’ een rijksbijdrage aan het Structuurfonds. Hij denkt aan een jaarlijkse storting in het fonds door de rijksoverheid van 500 miljoen euro voor een verdere versterking van de concurrentiekracht van Nederlandse zeehavens.