We weten precies wat er in de Rotterdamse haven omgaat. Aantallen containers, petrochemische productiecijfers, aantal scheepsbewegingen, noem maar op. Ook weten we dat de strategische waarde van de haven, de indirecte waarde die zij vertegenwoordigt voor andere sectoren in de Nederlandse economie zeer groot is. Maar hoe groot? Het Havenbedrijf liet het uitzoeken door een onderzoeksteam van de Erasmusuniverstiteit onder leiding van prof. dr. Frans van den Bosch. Zes miljard, bedraagt de strategische waarde. Dat is niet mis, maar toch is een waarschuwing op zijn plaats: als Rotterdam deze waarde wil behouden en vergroten zal ze minder eenzijdig op de exploitatie gefocust moeten zijn, en (nog) meer toekomstgericht moeten denken. In een vorig nummer was de onderzoeker aan het woord. Nu is het tijd om meer in detail te kijken naar de parameters, die de strategische waarde bepalen.