Rotmans: ‘en-en’-strategie Rotterdam is ontoereikend

Boete

De vijf raffinaderijen in de Rotterdamse haven hebben niet genoeg toekomstperspectief om ook de komende tien jaar operationeel te blijven. Zeker vier zullen tussen nu en 2027 sluiten.

Dit verwacht transitiehoogleraar Jan Rotmans, die in gesprek met NRC de door het Havenbedrijf Rotterdam aangehangen ‘en-en’-strategie als onvoldoende beoordeelt. “De afbraak van de fossiele industrie gaat exponentieel”, aldus Rotmans in de krant. Hij verwacht een snelle afname van de vraag naar fossiele producten, door de groei van zonne- en windenergie en de opkomst van biochemie en bioraffinage. Daarbij komt nog de zware concurrentie die raffinaderijen in Nederland ondervinden vanuit het Midden-Oosten en Azië. “Tegelijk fossiel behouden en groen opbouwen kan niet. Je moet kiezen”, stelt Rotmans, die het Havenbedrijf Rotterdam overigens van advies voorziet.