Straatnamencommissie

Dit voorjaar zijn twee nieuwe stalen boogbruggen voor het Theemswegtracé geplaatst, maar ze hebben nog geen naam. De straatnamencommissie van de gemeente Rotterdam roept hiervoor de hulp in bij het publiek.

Het Theemswegtracé is een nieuw stuk spoor van ongeveer vier kilometer dat het knelpunt bij de Calandbrug bij Rozenburg moet helpen verlichten. Het tracé maakt onderdeel uit van de Betuweroute en moet eind 2021 klaar zijn. Dit voorjaar zijn hiervoor twee nieuwe spoorbruggen bij de Rozenburgsesluis en de Thomassentunnel geplaatst. 

Straatnamencommissie

De twee bruggen zijn nog naamloos, maar moeten een naam krijgen voordat deze in gebruik worden genomen. Hiervoor doet de Commissie van advies inzake straatnamen en gedenktekens (de ‘straatnamencommissie’) van de gemeente Rotterdam een beroep op het publiek. Via deze link kunnen suggesties voor namen worden gedaan. Het is tot 1 november mogelijk om namen voor te stellen.

Eeuwige roem

De namen moeten wel aan bepaalde richtlijnen voldoen. Zo moeten ze niet te ingewikkeld of moeilijk uit te spreken zijn, mogen ze niet meer dan 24 tekens bevatten en mogen ze niet zijn vernoemd naar nog levende personen, leden van het Koninklijk Huis uitgezonderd. Mocht de straatnamencommissie een naam kiezen die wordt gesuggereerd, dan staat daar eeuwige roem en ‘iets aardigs’ vanuit het project tegenover. (Foto: Danny Cornelissen)

Zie ook: Reputatie haven Rotterdam nog altijd ‘tachtig-plus’