Stoomleiding opgeleverd en klaar voor gebruik

De stoomleiding die de energiecentrale van Eneco met de fabriek van AkzoNobel verbindt is klaar. AkzoNobel gaat vanaf volgende maand groene stoom afnemen van Eneco.

Eneco verbrandt sloophout in haar centrale. Bij de verbranding komt warmte vrij en van die warmte wordt vervolgens stoom gemaakt. De stoom wordt daarnaast in een turbine omgezet in stroom. “Naast een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen levert het gebruik van groen geproduceerde stoom een CO2-besparing op van meer dan honderdduizend ton per jaar. Dat komt overeen met de uitstoot van ongeveer 12.500 huishoudens of met één miljard autokilometers”, aldus Groningen Seaports in een persverklaring.