Stimulering duurzame scheepsbouw

Foto: Ries van Wendel de Joode

De Tweede Kamer heeft vorige maand met een ruime meerderheid een motie aangenomen over de Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). In de motie van de ChristenUnie wordt het ministerie van Economische Zaken opgedragen om in 2017 de SDS-regeling met een budget van vijf miljoen euro te realiseren. Deze regeling stimuleert toepassing van duurzame innovaties aan boord van nieuwe en bestaande schepen.

Foto: Ries van Wendel de Joode
Foto: Ries van Wendel de Joode

De SDS is verder bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies door verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren. Andere oplossingen die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip gedurende de levensduur, vallen tevens onder de beoogde regeling.

De SDS-regeling biedt oplossingen voor het probleem dat investeringen in schone technologie veel te traag op gang komen vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie,. De scheepvaart is per vervoerstonmijl een relatief schone vervoersmodaliteit, maar kan nog veel schoner worden. Met toepassing van schone technologie wordt een belangrijk maatschappelijk doel gediend: een lagere milieubelasting. Niet alleen langs de Nederlandse delta en kust, maar ook wereldwijd door export.

De SDS-regeling dient echter ook nog een ander doel. Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology stelt dat  zonder deze SDS-regeling werven in andere Europese landen orders wegkopen gesteund als zij zijn door hun nationale regelingen voor innovatiesteun. Net als bijvoorbeeld de Duitse overheid kan de Nederlandse overheid met deze regeling de sector een steun in de rug geven om grensverleggende en innovatieve oplossingen versneld te realiseren. Voor een ruime meerderheid van de Tweede Kamer telde deze belangen van zowel ontwikkeling als concurrentiepositie zwaar bij het stemmen over de motie.