Milieuvriendelijke brandstoffen gaan de transportsector duurzamer maken. Daarvoor is vervanging of aanpassing van tankstations, vrachtwagens en vrachtschepen nodig en een enorme logistieke transitie. Hoogleraar logistiek Iris Vis van de Rijksuniversiteit Groningen leidt een onderzoeksproject dat duurzame distributienetwerken voor nieuwe brandstoffen gaat ontwikkelen.

LNG

De transportsector staat aan de vooravond van een overgang naar het gebruik van nieuwe brandstoffen, die leidt tot een lagere milieubelasting bij het rijden en varen. De Rijksuniversiteit Groningen staat met het project Design of LNG Networks (LNG: liquefied natural gas) aan de basis, door het ontwerp van de logistieke aspecten van deze verandering. Binnen het project kijken de hoogleraren Íris Vis en Kees Jan Roodbergen met hun team naar de distributie van (Bio)LNG als een van de opkomende brandstoffen die het mogelijk maken aan de nieuwe (Europese) wetten voor emissiereducties te voldoen.

Participanten

De leiding van dit project ligt bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast participeren Groningen Seaports, Gasunie, Vopak,  Stichting Energy Valley, Jan de Rijk Logistics, Feederlines, IMS, GDF Suez, Oliehandel Klaas de Boer, Ecos Energy B.V., de TU Eindhoven en Stichting Ubbo Emmius Fonds. Het project wordt gesteund door het Nationaal LNG Platform. Het totale budget van het project is 1,25 miljoen euro.