Sterke groei hernieuwbare warmte

Het verbruik van hernieuwbare warmte is vorig jaar met ongeveer tien procent toegenomen tot 54 petajoule. De grootste groei zat bij biomassaketels voor warmte bij bedrijven.

Biomassaketel

Deze toename wordt onder andere veroorzaakt doordat deze techniek nu in aanmerking komt voor subsidie. Ook via andere technieken steeg het verbruik van hernieuwbare warmte. Groei zat vorig jaar bij het verbruik van warmte afvalverbrandingsinstallaties, aardwarmte, bodemenergie en biogas. De belangrijkste techniek voor de benutting van hernieuwbare warmte blijft biomassa bij huishoudens, meldt het CBS dat deze cijfers heeft samengesteld. Het gaat dan vooral om houtkachels.