Steigerbouwers laten zich certificeren

Steigerbouwers

In de eerste acht maanden van het jaar zijn ruim 2.100 certificaten afgegeven aan personeelsleden in de steigerbouw. Daarmee is de prognose voor het certificeren van steigerbouwers voor heel 2020 al overtroffen.

De Stichting Veilig Werken op Hoogte (SVWOH) mikte voor 2020 op 2.000 registraties. Het gaat daarbij om registraties van de Aspirant-Hulpmonteur en de persoonscertificaten Hulpmonteur, Monteur, 1e Monteur, Steigerinspecteur, Voorman en Veiligheidsbeoordeling Steigers 1 en 2. 

Steigerbouwers

Met de 2.100 certificaten die tot en met augustus dit jaar zijn afgegeven, staat het totaal aantal gecertificeerde en geregistreerde personeelsleden in de steigerbouw over de 11.000. De diploma’s en persoonscertificaten zijn vastgelegd in het Centraal Diploma Register (CDR), waarin ook de VCA-certificering wordt bijgehouden. Aspirant-hulpmonteurs zijn geregistreerd bij de SVWOH.

Vakmanschap

Iedereen die dagelijks een steiger monteert, dient gecertificeerd te zijn en in het CDR te zijn ingeschreven. “Autorijden mag immers ook alleen maar met een geldig rijbewijs; zelfs  als alleen maar wordt auto gereden om boodschappen te halen”, verklaart de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonkistingbedrijven (VSB). De voortdurende groei van het aantal geregistreerden toont volgens de brancheorganisatie aan dat ‘de steigerbouw een vak is waarvoor het vakmanschap moet worden aangetoond’.

Zie ook: Ergonomische ondersteuning voor steigerbouwers