Steeds belangrijkere rol voor technische dienstverleners

In verschillende industriële sectoren wordt al volop gewerkt met geavanceerde, digitale technologieën, zoals robotisering, 3D-printing, big data, internet of thinks en cybersecurity. Dit zal in de toekomst alleen nog maar toenemen, en technisch dienstverleners kunnen hier een sleutelrol in vervullen, verwacht UNETI-VNI.

De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche heeft een marktverkenning laten uitvoeren en presenteerde de resultaten hiervan vorige maand aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. USP Marketing Consultancy onderzocht in opdracht van UNETO-VNI vijf industriële sectoren: chemie, food, machines, elektrische apparaten en metaal. Volgens het onderzoeksrapport is over de hele linie de invloed van ontwikkelingen als smart industry en cybersecurity groot, al blijft de foodindustrie iets achter. Voor alle sectoren geldt dat de invloed van digitale technologie in de toekomst naar verwachting sterk zal toenemen. Vrijwel alle industriële ondernemingen zien ‘cost of ownership’ als een cruciale factor bij de toepassing van nieuwe technologie. Het rendement op lange termijn krijgt steeds meer aandacht.

Onmisbaar

De kennis en technologie die technisch dienstverleners kunnen bieden, is in de afgelopen jaren onmisbaar geworden voor de Nederlandse industrie, stelt UNETO-VNI. De marktverkenning lijkt erop te wijzen dat de rol van installatiebedrijven de komende jaren alleen maar zal toenemen. Nu al vormt de industrie met name voor middelgrote en grote ondernemingen in de installatiebranche een aanzienlijke markt; zij realiseren er meer dan eenderde van hun omzet.

Nieuwe technieken implementeren

Het speelveld voor technisch dienstverleners zal binnen de industrie niet beperkt blijven tot digitale technologie, denkt UNETO-VNI. “In alle sectoren van de Nederlandse industrie is de komende jaren naar verwachting ook steeds meer behoefte aan het oplossen van energievraagstukken. Het implementeren van nieuwe technieken om duurzaam te produceren en zo efficiënt mogelijk met energie om te gaan, zal binnen vrijwel alle industriële bedrijven in ons land nóg belangrijker worden. Niet alleen uit kostenoverwegingen, maar ook om te kunnen voldoen aan klimaatnormen die steeds strenger worden.”