Start programma voor circulaire economie

Het Zuid-Hollandse bedrijfsleven, de wetenschap en provincie hebben de handen ineengeslagen om de circulaire economie een duwtje in de rug te geven. Samen is het programma Accelerating Circulair Economy Zuid-Holland opgericht.

ACCEZ, zoals het is afgekort, moet bedrijven die werk willen maken van de circulaire economie koppelen aan wetenschappers. Het programma richt zich grotendeels op onderwerpen waar verschillende partijen een gedeeld belang hebben. Meestal zijn dit bedrijven en lokale overheden. “Samen met de universiteiten wordt gezocht naar een integrale oplossing, waarbij kennis vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines wordt gebruikt. Zo levert de aanpak een oplossing voor het vraagstuk, maar zorgt het ook voor nieuwe inzichten over circulaire economie in het algemeen”, aldus VNO-NCW West in een persbericht.

Vijf miljoen euro

In het programma werken de volgende partijen samen: de provincie Zuid-Holland, de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen University & Research en VNO-NCW West. De provincie steekt de komende vier jaar in totaal vijf miljoen euro in ACCEZ, de bijdrage van de andere deelnemers bestaat uit ‘kennis, kunde en menskracht’.

Circulaire economie

Directeur Bert Mooren van VNO-NCW West stelt dat ondernemers de circulaire economie als ‘een toponderwerp’ zien. “Ondernemers willen graag participeren in het programma van Zuid-Holland, om innovatie te versnellen en onze economie en maatschappij naar een next level te brengen. Duurzaam, schoon en inclusief. VNO-NCW West zal met haar ondernemersnetwerk Groene Groeiers bijdragen aan circulaire business cases.“

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra signaleert een vraag naar innovatief ondernemerschap en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. “En, niet onbelangrijk, vernieuwend beleid. Juist in onze sterk verstedelijkte provincie met de Rotterdamse haven, greenports en internationale en innovatieve bedrijven moeten we die omslag gaan maken. En juist in onze provincie kunnen we dat ook, door diezelfde bedrijvigheid en de kennis die we dankzij de universiteiten in huis hebben. Dat willen we bij elkaar brengen met ACCEZ.”

Zie ook: Recycling koolmonoxide biedt grote kansen