Stap voor stap een beetje veiliger

Porthos

Het veiligheidsbesef dringt steeds dieper door in het denken en handelen van BRZO-bedrijven binnen de chemieketen.

01Leidingen in plant

Dit blijkt uit de recent verschenen Voortgangsrapportage 2014/2015 van Veiligheid Voorop. Zo heeft het aantal incidenten met verzuim een gestaag dalende lijn ingezet en ook zijn er minder lekkages. In Europoort Kringen aandacht voor de huidige stand van zaken. Klik hier voor een abonnement.