offshore wind

Willen de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald, dan is het nodig de uitrol van offshore wind snel op te voeren. Dit stelt het consortium North Sea Wind Power Hub, waartoe het Havenbedrijf Rotterdam behoort.

Jaarlijks wordt er nu 2 gigawatt aan offshore windparken op de Noordzee aangelegd. Dit is niet voldoende, stelt het consortium. Behalve het Havenbedrijf Rotterdam maken hier Tennet Nederland en Duitsland, Gasunie en Energinet deel van uit. Deze partijen stellen dat er per jaar 7 gigawatt aan nieuw offshore windvermogen moet worden geplaatst. Alleen zo kan in 2040 een offshore windcapaciteit van tussen de 70 en 150 gigawatt worden bereikt.

Offshore wind

Het consortium heeft hier een methodiek voor bedacht, die het ‘Hub-and-spoke’-concept heet. Het idee van een centraal windenergie-eiland in de Noordzee, een aantal jaar geleden ingebracht door Tennet, is inmiddels verlaten. Er zouden meerdere ‘hubs’ in de Noordzee moeten worden geplaatst, die met elkaar zijn verbonden via kabels of pijpleidingen. Ook zijn de hubs met de kusten van Noordzeelanden verbonden. Hoe zo’n hub er precies komt uit te zien, is niet bekend. Het kunnen platforms, kunstmatige eilanden of drijvende caissons zijn.

Beslissingen nemen

De ontwikkeling en bouw van de hubs kan wel tien jaar duren. Daarom raadt het consortium de Nederlandse, Duitse en Deense regeringen ‘spoedig cruciale beslissingen te nemen’. Ook zegt het te willen praten over deelname van Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

Zie ook: Havenbedrijf Rotterdam ook voor windenergie-eiland