Binnenvaartschepen krijgen vanaf 1 oktober a.s. op de Nieuwe Maas en het Hartelkanaal te maken met een ‘dynamische maximale snelheid’ van 13 kilometer per uur. De maatregel duurt tot 1 januari 2025.

Foto: Havenbedrijf Rotterdam
Foto: Havenbedrijf Rotterdam

De snelheidsbeperking op een deel van de Nieuwe Maas en een deel van het Hartelkanaal geldt alleen voor het goederentransport. De maatregel wordt ingevoerd omdat de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en het Rijk bij de aanleg van Maasvlakte 2 hebben afgesproken dat de toenemende goederenstromen de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied niet mogen doen verslechteren. De komende jaren worden de emissies in de haven nauwlettend gevolgd. Mogelijk komt de snelheidsbeperking eerder te vervallen.