SmartPort ontvangt half miljoen netwerksubsidie

Netwerksubsidie

De provincie Zuid-Holland ondersteunt SmartPort de komende vier jaar met een half miljoen euro netwerksubsidie. Hiermee moet het netwerk tussen het havenbedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden worden versterkt.

SmartPort verwelkomt de bijdrage als ‘een belangrijke impuls’ aan haar doelstelling, ‘het versnellen van de transitie naar de smartest port in 2050’. Het kennisplatform initieert en (mede)financiert vraaggestuurd wetenschappelijk onderzoek. Ook richt het zich op het vormen van coalities. Dit zodat bedrijven in de haven de beschikking krijgen over ‘vrij deelbare kennis en noodzakelijke beslisinformatie’. “SmartPort bouwt verder aan een brug tussen kennisinstellingen en het havenbedrijfsleven. De provincie Zuid-Holland is hierin als regionale publieke speler onmisbaar”, zegt managing director Elisabeth van Opstall van SmartPort.

Netwerksubsidie

“Netwerken als SmartPort helpen bij de aanpak van grote maatschappelijke vragen die op ons afkomen, zoals de energietransitie en circulaire economie”, vindt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. Zij vervolgt: “In de haven liggen kansen om het verschil te maken. Samenwerken en kennisdelen zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Dat willen we stimuleren met deze subsidie.”

Zie ook: Verbinden en versnellen